Matteusevangeliet 9:31

Men de [trotsade hans bud och] gick ut och spred ryktet om honom i hela det området.

[Varken detta helande eller uppväckandet av Jairus dotter skedde öppet bland folket utan i avskildhet, se Matt 9:23‑25. Det verkar som om Jesus inte ville sprida ryktet om helandena som bekräftade att han var "Davids son", den Messias som skulle komma. Jesus visste att de med våld ville göra honom till kung, se Joh 6:15.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἐξελθόντες   διεφήμισαν   αὐτὸν   ἐν   ὅλῃ   τῇ   γῇ   ἐκείνῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G1831 ἐξελθόντες gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut having gone out, V-2AAP-NPM
G1310 διεφήμισαν sprida rykte om någon, ryktesspridning they make known V-AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3650 ὅλῃ alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-DSF
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1093 γῇ jorden, land, marken, trakten land N-DSF
G1565 ἐκείνῃ.¶ den that. D-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.