Matteus 9:30

Deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta detta."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἠνεῴχθησαν   αὐτῶν   οἱ   ὀφθαλμοί.   καὶ   ἐνεβριμήθη   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς   λέγων·   ὁρᾶτε   μηδεὶς   γινωσκέτω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0455 ἠνεῴχθησαν öppna, öppen were opened V-API-3P
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det their P-GPM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G3788 ὀφθαλμοί. öga, syn eyes. N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1690 ἐνεβριμήθη säga strängt, djupt rörd he strictly instructed V-AOI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G3708 ὁρᾶτε se do see [that] V-PAM-2P
G3367 μηδεὶς för någon, ingenting, inte, ingen no one A-NSM
G1097 γινωσκέτω. känna, förstå should know. V-PAM-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.