Matteus 9:29

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som gensvar på er tro (förtröstan) ska det ske."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τότε   ἥψατο   τῶν   ὀφθαλμῶν   αὐτῶν   λέγων·   κατὰ   τὴν   πίστιν   ὑμῶν   γενηθήτω   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 τότε då, vid den tiden Then ADV
G0681 ἥψατο tända He touched V-ADI-3S
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3788 ὀφθαλμῶν öga, syn eyes N-GPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i According to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1096 γενηθήτω vara, ske, bli, bli gjort, komma it should be [done] V-AOM-3S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.