Matteus 9:25

Men när folket hade visats ut (ordagrant "kastats ut"), gick han in och tog flickans hand [vilket gjorde Jesus ceremoniellt oren], och hon steg upp.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   δὲ   ἐξεβλήθη   ὁ   ὄχλος,   εἰσελθὼν   ἐκράτησεν   τῆς   χειρὸς   αὐτῆς,   καὶ   ἠγέρθη   τὸ   κοράσιον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1544 ἐξεβλήθη ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut was put outside V-API-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3793 ὄχλος, människor, skara, folkskara crowd, N-NSM
G1525 εἰσελθὼν komma having entered, V-2AAP-NSM
G2902 ἐκράτησεν gripa, ta, hålla He took hold of V-AAI-3S
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5495 χειρὸς hand hand N-GSF
G0846 αὐτῆς, honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1453 ἠγέρθη vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka arose V-API-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G2877 κοράσιον. flicka, ungmö girl. N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.