Matteus 9:22

Jesus vände sig om och när han fick syn på henne sade han: "Var vid gott mod (var glad och frimodig) min dotter. Din tro har gjort dig frisk." På en gång var kvinnan frisk (frälst, räddad, befriad, trygg, bevarad).

[Frasen "var vid gott mod" säger Jesus även till den lame mannen, se Matt 9:2. Detta är enda tillfället i evangelierna där Jesus tilltalar någon "dotter". De kärleksfulla orden lugnar kvinnans rädsla som beskrivs mer detaljerat i Mark 5:33.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   στραφεὶς   καὶ   ἰδὼν   αὐτὴν   εἶπεν·   θάρσει   θύγατερ,   ἡ   πίστις   σου   σέσωκέν   σε.   καὶ   ἐσώθη   ἡ   γυνὴ   ἀπὸ   τῆς   ὥρας   ἐκείνης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G4762 στραφεὶς vända, omvända having turned V-2APP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her, P-ASF
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G2293 θάρσει va vid gott mod Take courage! V-PAM-2S
G2364 θύγατερ, dotter daughter; N-VSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G4102 πίστις tro, tillit faith N-NSF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G4982 σέσωκέν har botat has cured V-RAI-3S
G4771 σε. du, ni, er you. P-2AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4982 ἐσώθη frälsa, hela was cured V-API-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1135 γυνὴ kvinna, hustru woman N-NSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5610 ὥρας timme, ögonblick hour N-GSF
G1565 ἐκείνης. den very. D-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.