Matteus 9:20

Plötsligt kom en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon närmade sig honom bakifrån [i den täta folkhopen kring Jesus] och rörde vid tofsen [hebr. tsitsit] på hans mantel,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   γυνὴ   αἱμορροοῦσα   δώδεκα   ἔτη   προσελθοῦσα   ὄπισθεν   ἥψατο   τοῦ   κρασπέδου   τοῦ   ἱματίου   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G1135 γυνὴ kvinna, hustru a woman N-NSF
G0131 αἱμορροοῦσα ha ett blodflöde having a flux of blood V-PAP-NSF
G1427 δώδεκα tolv twelve A-APN-NUI
G2094 ἔτη år years, N-APN
G4334 προσελθοῦσα komma having come up V-2AAP-NSF
G3693 ὄπισθεν bakom, efter, utsida behind [Him], ADV
G0681 ἥψατο tända touched V-ADI-3S
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G2899 κρασπέδου hörntofs fringe N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G2440 ἱματίου plagg, kläder, dräkt garment N-GSN
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.