Matteus 9:2

Just då förde de [fyra män] en lam man på en bår (bädd) till honom [och firade ner honom i huset, se Mark 2:3‑4; Luk 5:17‑19]. När Jesus såg deras [den sjuke mannens och hans fyra vänners] tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod (var glad och frimodig), mitt barn! Dina synder är förlåtna."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   προσέφερον   αὐτῷ   παραλυτικὸν   ἐπὶ   κλίνης   βεβλημένον.   καὶ   ἰδὼν   ὁ   Ἰησοῦς   τὴν   πίστιν   αὐτῶν   εἶπεν   τῷ   παραλυτικῷ·   θάρσει   τέκνον,   ἀφίενταί   σοί   σου   αἱ   ἁμαρτίαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G4374 προσέφερον offra they were bringing V-IAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3885 παραλυτικὸν förlamad a paralytic A-ASM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G2825 κλίνης säng a bed N-GSF
G0906 βεβλημένον. lagt sig. lain down. V-RPP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4102 πίστιν tro, tillit faith N-ASF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3885 παραλυτικῷ· förlamad paralytic, A-DSM
G2293 θάρσει va vid gott mod Take courage! V-PAM-2S
G5043 τέκνον, barn son; N-VSN
G0863 ἀφίενταί är förlåtna are forgiven V-PPI-3P
G4771 σοί du, ni, er to you P-2DS
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G0266 ἁμαρτίαι. synder sins. N-NPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.