Matteus 9:14

Sedan kom Johannes [Döparens] lärjungar fram till honom och frågade: "Vi och fariséerna fastar ofta [rättrogna judar fastade regelbundet på måndagar och torsdagar], men dina lärjungar fastar inte?" [Kanske råkade Matteus fest infalla på en sådan fastedag.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   προσέρχονται   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   Ἰωάννου   λέγοντες·   διὰ   τί   ἡμεῖς   καὶ   οἱ   Φαρισαῖοι   νηστεύομεν   πολλά,   οἱ   δὲ   μαθηταί   σου   οὐ   νηστεύουσιν;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G4334 προσέρχονται komma come V-PNI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G2491 Ἰωάννου Johannes of John, N-GSM-P
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G3522 νηστεύομεν fasta do fast V-PAI-1P
G4183 πολλά, många, stor many times; A-APN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3101 μαθηταί lärjunge disciples N-NPM
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3522 νηστεύουσιν;¶ fasta fast? V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.