Matteus 9:11

När fariséerna fick se det frågade de hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?"


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδόντες   οἱ   Φαρισαῖοι   ἔλεγον   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ·   διὰ   τί   μετὰ   τῶν   τελωνῶν   καὶ   ἁμαρτωλῶν   ἐσθίει   ὁ   διδάσκαλος   ὑμῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 ἰδόντες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen [it], V-2AAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5330 Φαρισαῖοι farisé Pharisees N-NPM-T
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla was saying V-IAI-3P
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G3101 μαθηταῖς lärjunge disciples N-DPM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G5057 τελωνῶν tullindrivare, publikan, skatteindrivare tax collectors N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0268 ἁμαρτωλῶν syndare, syndfull sinners A-GPM
G2068 ἐσθίει äta eats V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G1320 διδάσκαλος mästare, lärare Teacher N-NSM
G4771 ὑμῶν; du, ni, er of you? P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.