Matteusevangeliet 8:9

Jag är själv en man som [dagligen] står under andras befäl och har soldater under mig. Om jag säger: 'Gå!' till en av dem så går han, eller till en annan: 'Kom!' så kommer han, och om jag säger till min tjänare: 'Gör detta!' så gör han det."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γὰρ   ἐγὼ   ἄνθρωπός   εἰμι   ὑπὸ   ἐξουσίαν   ἐξουσίαν   ἔχων   ὑπ᾽   ἐμαυτὸν   στρατιώτας   καὶ   λέγω   τούτῳ·   πορεύθητι,   καὶ   πορεύεται,   καὶ   ἄλλῳ·   ἔρχου,   καὶ   ἔρχεται,   καὶ   τῷ   δούλῳ   μου·   ποίησον   τοῦτο,   καὶ   ποιεῖ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Also CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0444 ἄνθρωπός människa a man N-NSM
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G5259 ὑπὸ av under PREP
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority, N-ASF
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority, N-ASF
G2192 ἔχων har having V-PAP-NSM
G5259 ὑπ᾽ av under PREP
G1683 ἐμαυτὸν mej själv, mej myself F-1ASM
G4757 στρατιώτας soldat soldiers; N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G3778 τούτῳ· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de to this [one], D-DSM
G4198 πορεύθητι, gå, bege sig do go, V-AOM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4198 πορεύεται, han går; he goes; V-PNI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0243 ἄλλῳ· ändå to another, A-DSM
G2064 ἔρχου, kom, do come, V-PNM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἔρχεται, han kommer; he comes; V-PNI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῷ -, denna, denne to the T-DSM
G1401 δούλῳ tjänare servant N-DSM
G1473 μου· jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G4160 ποίησον göra do enact V-AAM-2S
G3778 τοῦτο, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4160 ποιεῖ.¶ göra he enacts [it]. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.