Matteusevangeliet 8:17

Detta skedde för att det som var sagt genom profeten Jesaja [Jes 53:4] skulle uppfyllas: "Han tog på sig våra svagheter (sjukdomar, begränsningar)
    och våra sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) bar han."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ὅπως   πληρωθῇ   τὸ   ῥηθὲν   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   λέγοντος·   αὐτὸς   τὰς   ἀσθενείας   ἡμῶν   ἔλαβεν   καὶ   τὰς   νόσους   ἐβάστασεν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.



Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3704 ὅπως (hopos)
för att so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4137 πληρωθῇ (pleroo)
uppfylla it may be fulfilled
VERB Verb
Aorist Passiv Subjunktiv Aorist Passiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-APS-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne that
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G2036 ῥηθὲν (epo)
tala, skicka ut ljud having been spoken
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
V-APP-NSN
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför by
Preposition Preposition
PREP
G2268 Ἠσαΐου (Hesaias)
Jesaja Isaiah
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4396 προφήτου (prophetes)
profet prophet,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3004 λέγοντος· (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... saying,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-PAP-GSM
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det Himself
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
P-NSM
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G0769 ἀσθενείας (astheneia)
svaghet, åkomma, sjuklighet infirmities
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G2983 ἔλαβεν (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta He took,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G3554 νόσους (nosos)
sjukdom [our] diseases
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G0941 ἐβάστασεν.¶ (bastazo)
bära bore.”
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)