Matteus 8:5

[I Lukas längre beskrivning av samma händelse, som använder 186 ord jämfört med Matteus 124 ord, framgår att officeren inte direkt talar med Jesus utan använder sig av budbärare, se Luk 7:1‑10. Matteus förenklar på samma sätt som vi gör än i dag, då vi säger att en högt uppsatt person för samtal med någon, utan att nämna de sändebud och tolkar som är närvarande.]

När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en romersk officer (centurion, ledare för åttio soldater) fram till honom och bad om hjälp:


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰσελθόντος   δὲ   αὐτοῦ   τῷ   Ἰησοῦ   εἰς   Καφαρναοὺμ   προσῆλθεν   αὐτῷ   ἑκατόνταρχος   παρακαλῶν   αὐτὸν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1525 Εἰσελθόντος komma When was entering V-2AAP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det He, P-GSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus, N-DSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G2584 Καφαρναοὺμ Kapernaum Capernaum, N-ASF-L
G4334 προσῆλθεν komma came V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G1543 ἑκατόνταρχος officer a centurion, N-NSM
G3870 παρακαλῶν bönfallande imploring V-PAP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.