Matteus 8:33

De som vaktade svinen flydde och när de kom till staden berättade de allt som hänt, och speciellt vad som hade hänt med de besatta (som var plågade och ansatta av demoner).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   βόσκοντες   ἔφυγον,   καὶ   ἀπελθόντες   εἰς   τὴν   πόλιν   ἀπήγγειλαν   πάντα   καὶ   τὰ   τῶν   δαιμονιζομένων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1006 βόσκοντες mata [dem] feeding [them] V-PAP-NPM
G5343 ἔφυγον, fly fled, V-2AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0565 ἀπελθόντες gå, gå sin väg, gå iväg, having gone away V-2AAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4172 πόλιν stad city, N-ASF
G0518 ἀπήγγειλαν underrätta, meddela, berätta they related V-AAI-3P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everything, A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också including CONJ
G3588 τὰ denna, denne the [matter] T-APN
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G1139 δαιμονιζομένων. bieng demoniserad. bieng demonised. V-PNP-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.