Matteus 8:28

När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två demoniserade män ut från gravarna och konfronterade honom. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐλθόντος   αὐτοῦ   εἰς   τὸ   πέραν   εἰς   τὴν   χώραν   τῶν   Γαδαρηνῶν   ὑπήντησαν   αὐτῷ   δύο   δαιμονιζόμενοι   ἐκ   τῶν   μνημείων   ἐξερχόμενοι,   χαλεποὶ   λίαν,   ὥστε   μὴ   ἰσχύειν   τινὰ   παρελθεῖν   διὰ   τῆς   ὁδοῦ   ἐκείνης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθόντος komma, gå when was coming V-2AAP-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det He P-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4008 πέραν på andra sidan other side, ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5561 χώραν land region N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G1046 Γαδαρηνῶν Gadarenernas område Gadarenes, N-GPM-LG
G5221 ὑπήντησαν möta, konfrontera met V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G1417 δύο två, båda two A-NPM-NUI
G1139 δαιμονιζόμενοι vara besatt av demoner, being possessed by demons, V-PNP-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G3419 μνημείων gravmonument, grav tombs N-GPN
G1831 ἐξερχόμενοι, kommer fram, coming forth, V-PNP-NPM
G5467 χαλεποὶ våldsam, häftig violent A-NPM
G3029 λίαν, mycket extremely, ADV
G5620 ὥστε så att so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2480 ἰσχύειν kan, kunna, förmå, bero, behärska to be able V-PAN
G5100 τινὰ någon anyone X-ASM
G3928 παρελθεῖν förgå, passera, sen to pass V-2AAN
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3598 ὁδοῦ väg, vid väg, resa way N-GSF
G1565 ἐκείνης. den that. D-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.