Matteus 8:25

De gick fram till honom och sade: "Rädda oss nu på en gång, vi går under."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   προσελθόντες   οἱ   μαθηταὶ   αὐτου   ἤγειραν   αὐτὸν   λέγοντες·   κύριε,   σῶσον   ἡμᾶς,   ἀπολλύμεθα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4334 προσελθόντες komma having come to [Him], V-2AAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτου honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1453 ἤγειραν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka they awoke V-AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G4982 σῶσον frälsa, hela do save us, V-AAM-2S
G1473 ἡμᾶς, jag, mig, min, mitt us P-1AP
G0622 ἀπολλύμεθα. vi går under! we are perishing! V-PMI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.