Matteus 8:23

[De tre miraklerna i 8:23-9:8 visar på Jesu kraft över stormar, demoner och sjukdom.]

Jesus steg i båten (en större båt) och hans lärjungar följde honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐμβάντι   αὐτῷ   εἰς   τὸ   πλοῖον   ἠκολούθησαν   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1684 ἐμβάντι steg i having climbed V-2AAP-DSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det He P-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4143 πλοῖον skepp boat, N-ASN
G0190 ἠκολούθησαν följa followed V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.