Matteus 8:17

Detta skedde för att det som var sagt genom profeten Jesaja [Jes 53:4] skulle uppfyllas: "Han tog på sig våra svagheter (sjukdomar, begränsningar)
    och våra sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) bar han."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπως   πληρωθῇ   τὸ   ῥηθὲν   διὰ   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   λέγοντος·   αὐτὸς   τὰς   ἀσθενείας   ἡμῶν   ἔλαβεν   καὶ   τὰς   νόσους   ἐβάστασεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G4137 πληρωθῇ uppfylla it may be fulfilled V-APS-3S
G3588 τὸ denna, denne that T-NSN
G2036 ῥηθὲν säga, tala, bud having been spoken V-APP-NSN
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G2268 Ἠσαΐου Jesaja Isaiah N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G4396 προφήτου profet prophet, N-GSM
G3004 λέγοντος· ordspråk, saying, V-PAP-GSM
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det Himself P-NSM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G0769 ἀσθενείας svaghet, åkomma, sjuklighet infirmities N-APF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2983 ἔλαβεν få, ta He took, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G3554 νόσους sjukdom [our] diseases N-APF
G0941 ἐβάστασεν.¶ bära bore.” V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.