Matteus 8:14

[Följande händelse utspelar sig en lördag, efter gudstjänsten i synagogan, se Mark 1:29. Jesus hade sin bas i Petrus hus i Kapernaum under sin verksamma tid i Galileen. I huset bodde även Petrus fru, hans svärmor, hans bror Andreas. Petrus hustru följde med på hans senare resor, se 1 Kor 9:5.]

När Jesus kom in i Petrus hus, fick han se Petrus svärmor ligga till sängs med hög feber.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐλθὼν   ὁ   Ἰησοῦς   εἰς   τὴν   οἰκίαν   Πέτρου   εἶδεν   τὴν   πενθερὰν   αὐτοῦ   βεβλημένην   καὶ   πυρέσσουσαν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G4074 Πέτρου Petrus of Peter, N-GSM-P
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He saw V-2AAI-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3994 πενθερὰν svärmor mother-in-law N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0906 βεβλημένην lagt sig lain down V-RPP-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4445 πυρέσσουσαν med feber, vara febersjuk fevering. V-PAP-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.