Matteus 8:12

Men kungens barn ska bli utkastade i mörkret utanför. Där ska man gråta ljudligt och skära tänder (där råder ångest, hat och ondska, ordet beskriver att man rent fysiskt skakar av smärta)."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   υἱοὶ   τῆς   βασιλείας   ἐκβληθήσονται   εἰς   τὸ   σκότος   τὸ   ἐξώτερον·   ἐκεῖ   ἔσται   ὁ   κλαυθμὸς   καὶ   ὁ   βρυγμὸς   τῶν   ὀδόντων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0932 βασιλείας Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-GSF
G1544 ἐκβληθήσονται ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut will be cast out, V-FPI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4655 σκότος mörker darkness N-ASN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1857 ἐξώτερον· utanför outer, A-ASN-C
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G2805 κλαυθμὸς gråt weeping N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1030 βρυγμὸς gnissla gnashing N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3599 ὀδόντων. tand teeth. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.