Matteus 8:11

Jag säger er: Många ska komma från öster och väster [hedningar från jordens alla hörn] och sitta ner med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   δὲ   ὑμῖν   ὅτι   πολλοὶ   ἀπὸ   ἀνατολῶν   καὶ   δυσμῶν   ἥξουσιν   καὶ   ἀνακλιθήσονται   μετὰ   Ἀβραὰμ   καὶ   Ἰσαὰκ   καὶ   Ἰακὼβ   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0395 ἀνατολῶν öst, soluppgång east N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1424 δυσμῶν väster west N-GPF
G2240 ἥξουσιν ska komma will come, V-FAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0347 ἀνακλιθήσονται lade will recline V-FPI-3P
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0011 Ἀβραὰμ Abraham Abraham N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2464 Ἰσαὰκ Isak Isaac N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2384 Ἰακὼβ Jakob Jacob N-GSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν. himmel heavens; N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.