Matteusevangeliet 7:28

När Jesus hade avslutat detta tal [hela Bergspredikan, Matt 5-7] häpnade folket över hans undervisning (de fick ett plötsligt uppvaknande, hela deras tidigare begreppsvärld utmanades),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐγένετο   ὅτε   ἐτέλεσεν   ὁ   Ἰησοῦς   τοὺς   λόγους   τούτους,   ἐξεπλήσσοντο   οἱ   ὄχλοι   ἐπὶ   τῇ   διδαχῇ   αὐτοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass, V-2ADI-3S
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G5055 ἐτέλεσεν avsluta, bli klar finished V-AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τοὺς -, denna, denne T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3778 τούτους, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-APM
G1605 ἐξεπλήσσοντο överväldigad, förvånad, häpen were astonished V-IPI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G3793 ὄχλοι människor, skara, folkskara crowds N-NPM
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G1322 διδαχῇ lära, doktrin teaching N-DSF
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.