Matteusevangeliet 7:25

Slagregnet kom [ovanifrån]
och vattenfloden kom [underifrån med översvämning]
och vindarna blåste
    och slog mot huset [som blev ansatt från alla håll] – ändå föll det inte, för det hade grundats på (var byggt på) klippan.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   κατέβη   ἡ   βροχὴ   καὶ   ἦλθον   οἱ   ποταμοὶ   καὶ   ἔπνευσαν   οἱ   ἄνεμοι,   καὶ   προσέπεσαν   τῇ   οἰκίᾳ   ἐκείνῃ,   καὶ   οὐκ   ἔπεσεν·   τεθεμελίωτο   γὰρ   ἐπὶ   τὴν   πέτραν.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   κατέβη   ἡ   βροχὴ   καὶ   ἦλθον   οἱ   ποταμοὶ   καὶ   ἔπνευσαν   οἱ   ἄνεμοι,   καὶ   προσέπεσαν   τῇ   οἰκίᾳ   ἐκείνῃ,   καὶ   οὐκ   ἔπεσεν·   τεθεμελίωτο   γὰρ   ἐπὶ   τὴν   πέτραν.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 24 ord, NA har 25 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2597 κατέβη (katabaino)
komma ner, sänka sig, gå ner, stiga... came down
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1028 βροχὴ (broche)
regn rain,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἦλθον (erchomai)
anlända, komma, gå came
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G4215 ποταμοὶ (potamos)
flod torrents,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4154 ἔπνευσαν (pneo)
blåsa blew
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G0417 ἄνεμοι, (anemos)
vind, vindkast winds,
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4363 προσέπεσαν (prospipto)
falla ned beat
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne that
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G3614 οἰκίᾳ (oikia)
hus, hem, hushåll, från huset house
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G1565 ἐκείνῃ, (ekeinos)
den upon;
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
D-DSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4098 ἔπεσεν· (pipto)
falla it fell,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G2311 τεθεμελίωτο (themelioo)
grunda på, lägga en grund it had been founded
VERB Verb
Multiperfekt Passiv Indikativ Multiperfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-LPI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till upon
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4073 πέτραν.¶ (petra)
klippa rock.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)