Matteusevangeliet 7:16

På deras frukt ska ni klart och tydligt känna igen dem.

Man plockar väl inte
    vindruvor från törnbuskar
eller
    fikon från vilda tistlar?

[Ordet för törnbuskar (gr. akantha) kommer från ordet för extremer (gr. akmen) och beskriver något som dras till den yttersta punkten, som en spets eller tagg. Symboliskt kan det syfta på läror som ensidigt bara betonar en sanning. Tistlar är ett ogräs som bränner och sticker, och vars karaktär är att tränga undan andra plantor. Törne och tistel beskriver bildligt de falska profeternas tal och sätt.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπὸ   τῶν   καρπῶν   αὐτῶν   ἐπιγνώσεσθε   αὐτούς.   μήτι   συλλέγουσιν   ἀπὸ   ἀκανθῶν   σταφυλάς,   ἢ   ἀπὸ   τριβόλων   σῦκα;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, By PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G2590 καρπῶν frukt fruits N-GPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1921 ἐπιγνώσεσθε känna, förnimma, känna igen, veta you will know V-FDI-2P
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G4816 συλλέγουσιν samla in do they gather V-PAI-3P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0173 ἀκανθῶν törne, törnbuskar, extremer, till sin spets thorns N-GPF
G4718 σταφυλάς, vindruvor grapes, N-APF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G5146 τριβόλων tistel thistles N-GPM
G4810 σῦκα; fikon figs? N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.