Matteus 7:9

Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἢ   τίς   ἐστιν   ἐξ   ὑμῶν   ἄνθρωπος   ὃν   ἐὰν   αἰτήσει   ὁ   υἱὸς   αὐτοῦ   ἄρτον,   μὴ   λίθον   ἐπιδώσει   αὐτῷ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem which I-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G1437 ἐὰν om if COND
G0154 αἰτήσει be, be om, önska, längta efter, fråga om he will ask for V-FAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling son N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0740 ἄρτον, bröd, limpa bread, N-ASM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3037 λίθον sten a stone N-ASM
G1929 ἐπιδώσει ge, räcka will he give V-FAI-3S
G0846 αὐτῷ; honom, dem, henne, den, det to him? P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.