Matteus 7:7

"Be [fråga gång på gång] så ska det ges till (tilldelas) er,
    sök [leta och undersök gång på gång] så ska ni finna,
    bulta [knacka gång på gång] så ska det öppnas för er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Αἰτεῖτε,   καὶ   δοθήσεται   ὑμῖν·   ζητεῖτε,   καὶ   εὑρήσετε·   κρούετε,   καὶ   ἀνοιγήσεται   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0154 Αἰτεῖτε, be, be om, önska, längta efter, fråga om do ask V-PAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δοθήσεται ge, få it will be given V-FPI-3S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you; P-2DP
G2212 ζητεῖτε, söka, söka efter do seek V-PAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2147 εὑρήσετε· finna, befinnas vara you will find; V-FAI-2P
G2925 κρούετε, knacka do knock V-PAM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0455 ἀνοιγήσεται öppna, öppen it will be opened V-2FPI-3S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.