Matteus 7:26

Den som hör [aktivt lyssnar till] dessa mina ord men inte gör [aktivt handlar] efter dem kan liknas vid en dåraktig (trögtänkt, likgiltig) man [utan grepp om verkligheten] som byggde sitt hus på sanden.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   πᾶς   ὁ   ἀκούων   μου   τοὺς   λόγους   τούτους   καὶ   μὴ   ποιῶν   αὐτοὺς   ὁμοιωθήσεται   ἀνδρὶ   μωρῷ   ὅστις   ᾠκοδόμησεν   αὐτοῦ   τὴν   οἰκίαν   ἐπὶ   τὴν   ἄμμον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G0191 ἀκούων hörs is hearing V-PAP-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt My P-1GS
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4160 ποιῶν håller på med doing V-PAP-NSM
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3666 ὁμοιωθήσεται likna, bli lik he will be likened V-FPI-3S
G0435 ἀνδρὶ man, make to a man N-DSM
G3474 μωρῷ dåre, oförståndig foolish, A-DSM
G3748 ὅστις som, vilken who R-NSM
G3618 ᾠκοδόμησεν bygga, uppbygga, husbyggare built V-AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0285 ἄμμον. sand sand. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.