Matteus 7:24

Den som därför hör [aktivt lyssnar till] dessa mina ord och gör [aktivt handlar] efter dem kan liknas vid en förståndig (klok, insiktsfull) man som byggde sitt hus på klippan. [Ords 9:1; 24:3]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πᾶς   οὖν   ὅστις   ἀκούει   μου   τοὺς   λόγους   τούτους   καὶ   ποιεῖ   αὐτούς,   ὁμοιωθήσεται   ἀνδρὶ   φρονίμῳ   ὅστις   ᾠκοδόμησεν   αὐτοῦ   τὴν   οἰκίαν   ἐπὶ   τὴν   πέτραν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G3748 ὅστις som, vilken whoever R-NSM
G0191 ἀκούει höra, lyssna hears V-PAI-3S
G1473 μου jag, mig, min, mitt My P-1GS
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G3056 λόγους ord, tal words N-APM
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4160 ποιεῖ göra does V-PAI-3S
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3666 ὁμοιωθήσεται likna, bli lik he will be like V-FPI-3S
G0435 ἀνδρὶ man, make a man N-DSM
G5429 φρονίμῳ förståndig wise, A-DSM
G3748 ὅστις som, vilken who R-NSM
G3618 ᾠκοδόμησεν bygga, uppbygga, husbyggare built V-AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det his P-GSM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4073 πέτραν. klippa rock. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.