Matteus 7:21

Inte alla som säger (har för vana att säga) till mig: 'Herre, Herre' [upprepningen visar på ett tydligt ställningstagande för Jesus], ska komma in i himmelriket, utan den som gör (har för vana att utföra) min himmelske Faders vilja.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐ   πᾶς   ὁ   λέγων   μοι·   κύριε   κύριε,   εἰσελεύσεται   εἰς   τὴν   βασιλείαν   τῶν   οὐρανῶν,   ἀλλ᾽   ὁ   ποιῶν   τὸ   θέλημα   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   ἐν   οὐρανοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ inte Not PRT-N
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G3004 λέγων säger is saying V-PAP-NSM
G1473 μοι· jag, mig, min, mitt to Me, P-1DS
G2962 κύριε Herren, herre Lord, N-VSM
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1525 εἰσελεύσεται komma will enter V-FDI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0932 βασιλείαν Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν, himmel heavens, N-GPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G4160 ποιῶν håller på med doing V-PAP-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3588 τοῦ denna, denne who [is] T-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3772 οὐρανοῖς. himmel heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.