Matteus 7:2

För med den dom som ni dömer andra ska ni själva dömas, och med det mått (den standard) ni mäter med, ska det mätas upp åt er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ᾧ   γὰρ   κρίματι   κρίνετε,   κριθήσεσθε·   καὶ   ἐν   ᾧ   μέτρῳ   μετρεῖτε,   μετρηθήσεται   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom With PREP
G3739 vem whatever R-DSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G2917 κρίματι dom verdict N-DSN
G2919 κρίνετε, döma, gå till rätta you judge, V-PAI-2P
G2919 κριθήσεσθε· döma, gå till rätta you will be judged; V-FPI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G3739 vem whatever R-DSN
G3358 μέτρῳ mått measure N-DSN
G3354 μετρεῖτε, mäta you measure, V-PAI-2P
G3354 μετρηθήσεται mäta it will be measured V-FPI-3S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.