Matteus 7:19

Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶν   δένδρον   μὴ   ποιοῦν   καρπὸν   καλὸν   ἐκκόπτεται   καὶ   εἰς   πῦρ   βάλλεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Every A-NSN
G1186 δένδρον träd tree N-NSN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4160 ποιοῦν producerar producing V-PAP-NSN
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASM
G1581 ἐκκόπτεται är nedskuren is cut down V-PPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G4442 πῦρ eld fire N-ASN
G0906 βάλλεται. kastas. is thrown. V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.