Matteus 7:13

Gå in genom den trånga porten (gr. pyle; större port till stad eller rike, se Luk 7:12; Matt 16:18). För bred (vid; formbar, föränderlig) är den port och
    rymlig [som ett brett landområde utan fasta gränser]
    den väg som leder till fördärvet,
och många är de som går in genom den.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰσέλθατε   διὰ   τῆς   στενῆς   πύλης,   ὅτι   πλατεῖα   ἡ   πύλη   καὶ   εὐρύχωρος   ἡ   ὁδὸς   ἡ   ἀπάγουσα   εἰς   τὴν   ἀπώλειαν,   καὶ   πολλοί   εἰσιν   οἱ   εἰσερχόμενοι   δι᾽   αὐτῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1525 Εἰσέλθατε komma do enter V-2AAM-2P
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4728 στενῆς trång narrow A-GSF
G4439 πύλης, port gate. N-GSF
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G4116 πλατεῖα bred wide [is] A-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G4439 πύλη port gate N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2149 εὐρύχωρος bred broad A-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G3598 ὁδὸς väg, vid väg, resa way N-NSF
G3588 denna, denne which T-NSF
G0520 ἀπάγουσα leder is leading V-PAP-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0684 ἀπώλειαν, fördärv, slöseri, destruction, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4183 πολλοί många, stor many A-NPM
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1525 εἰσερχόμενοι går in entering V-PNP-NPM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G0846 αὐτῆς. honom, dem, henne, den, det it. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.