Matteusevangeliet 6:34

Oroa er därför inte (gör er alltså inte bekymmer) för morgondagen, för morgondagen får själv bära sin oro (bekymra sig; kommer att ta hand om sig själv). Var dag har nog av sin egen plåga (ondska, elakhet, svårighet – gr. kakia; ordagrant: tillräcklig för dagen är dess ondska)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   οὖν   μεριμνήσητε   εἰς   τὴν   αὔριον·   ἡ   γὰρ   αὔριον   μεριμνήσει   τὰ   ἑαυτῆς.   ἀρκετὸν   τῇ   ἡμέρᾳ   ἡ   κακία   αὐτῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3309 μεριμνήσητε bekymra sig shall you be anxious V-AAS-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot about PREP
G3588 τὴν -, denna, denne things T-ASF
G0839 αὔριον· i morgon tomorrow, ADV
G3588 -, denna, denne T-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G0839 αὔριον i morgon tomorrow ADV
G3309 μεριμνήσει bekymra sig will be anxious about V-FAI-3S
G3588 τὰ -, denna, denne T-APN
G1438 ἑαυτῆς. sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras itself. F-3GSF
G0713 ἀρκετὸν länge nog, är nog, Sufficient A-NSN
G3588 τῇ -, denna, denne to the T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day [is] N-DSF
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G2549 κακία elakhet, illvilja, ondska, plåga trouble N-NSF
G0846 αὐτῆς.¶ honom, dem, henne, den, det of it. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.