Matteusevangeliet 6:32

Allt detta jagar (strävar, frågar) ju hedningarna efter, och er himmelske Fader vet [verkligen] att ni behöver allt detta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντα   γὰρ   ταῦτα   τὰ   ἔθνη   ἐπιζητοῦσιν·   οἶδεν   γὰρ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ὁ   οὐράνιος   ὅτι   χρῄζετε   τούτων   ἁπάντων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-APN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G3588 τὰ -, denna, denne the T-NPN
G1484 ἔθνη hedning, folk, Gentiles N-NPN
G1934 ἐπιζητοῦσιν· söka efter, söka, önskan, efterfråga seek after; V-PAI-3P
G1492 οἶδεν vet knows V-RAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader, far Father N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 -, denna, denne T-NSM
G3770 οὐράνιος himmelsk Heavenly A-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5535 χρῄζετε behöva you need V-PAI-2P
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de of them D-GPN
G0537 ἁπάντων. allt, allting, hela, allihop all. A-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.