Matteusevangeliet 6:30

Om nu Gud klär gräset på marken, som i dag grönskar och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skulle han då inte kläda er? Så liten (kortvarig) tro (trofasthet, förtröstan) ni har!


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

εἰ   δὲ   τὸν   χόρτον   τοῦ   ἀγροῦ,   σήμερον   ὄντα   καὶ   αὔριον   εἰς   κλίβανον   βαλλόμενον,   ὁ   θεὸς   οὕτως   ἀμφιέννυσιν,   οὐ   πολλῷ   μᾶλλον   ὑμᾶς,   ὀλιγόπιστοι;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 22 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5528 χόρτον (chortos)
gräs grass
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0068 ἀγροῦ, (agros)
fält, landsbygd, liten by field,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4594 σήμερον (semeron)
idag today
Adverb Adverb
ADV
G1510 ὄντα (eimi)
är being [here],
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PAP-ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0839 αὔριον (aurion)
i morgon tomorrow
Adverb Adverb
ADV
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot into
Preposition Preposition
PREP
G2823 κλίβανον (klibanos)
ugn [the] furnace
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0906 βαλλόμενον, (ballo)
kasta, häller, högg, kasta ut being thrown,
VERB Verb
Närvarande Passiv Particip Närvarande Passiv Particip
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
V-PPP-ASM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3779 οὕτως (houto, or (before a vowel) , houtos)
så, således, till och med så, på de... thus
Adverb Adverb
ADV
G0294 ἀμφιέννυσιν, (amphiennumi)
klä, iklä, ta på sig clothes,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte [will He] not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4183 πολλῷ (polus)
många, mycket, stor much
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
A-DSN
G3123 μᾶλλον (mallon)
mer, hellre, i stället more
Adverb Adverb
ADV
G4771 ὑμᾶς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G3640 ὀλιγόπιστοι; (oligopistos)
liten tro O [you] of little faith?
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
A-VPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)