Matteusevangeliet 6:29

Jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt (härlighet) var klädd som en av dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγω   δὲ   ὑμῖν   ὅτι   οὐδὲ   Σολομὼν   ἐν   πάσῃ   τῇ   δόξῃ   αὐτοῦ   περιεβάλετο   ὡς   ἓν   τούτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3761 οὐδὲ inte heller not even CONJ-N
G4672 Σολομὼν Salomo Solomon N-NSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G1391 δόξῃ härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-DSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G4016 περιεβάλετο klä sig, vara klädd was adorned V-2AMI-3S
G5613 ὡς som like CONJ
G1520 ἓν en one A-NSN
G3778 τούτων. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de of these. D-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.