Matteusevangeliet 6:24

Ingen kan tjäna två herrar.
    Antingen kommer han att hata den ene
        och älska den andre
        eller hålla sig till (vara nära) den ene
    och förakta (inte prioritera) den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (förrädiska rikedomar, pengar, förmögenhet).

[Det kiastiska mönstret i vers 24 gör att versens centrum och betoning är att älska och hålla fast vid Gud. Det är grunden för att tjäna honom.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐδεὶς   δύναται   δυσὶ   κυρίοις   δουλεύειν·   ἢ   γὰρ   τὸν   ἕνα   μισήσει   καὶ   τὸν   ἕτερον   ἀγαπήσει   ἢ   ἑνὸς   ἀνθέξεται   καὶ   τοῦ   ἑτέρου   καταφρονήσει.   οὐ   δύνασθε   θεῷ   δουλεύειν   καὶ   μαμωνᾷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 Οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1410 δύναται är tillgänglig is able V-PNI-3S
G1417 δυσὶ två, båda two A-DPM
G2962 κυρίοις Herren, herre masters N-DPM
G1398 δουλεύειν· tjäna, bli slav to serve; V-PAN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller either CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G1520 ἕνα en one A-ASM
G3404 μισήσει hata he will hate, V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2087 ἕτερον annan, den andre, annan sak, vissa other A-ASM
G0025 ἀγαπήσει älska he will love; V-FAI-3S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G1520 ἑνὸς en to [the] one A-GSM
G0472 ἀνθέξεται hålla sig till, ta sig an he will be devoted, V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G2087 ἑτέρου annan, den andre, annan sak, vissa other A-GSM
G2706 καταφρονήσει. förakta he will despise. V-FAI-3S
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1410 δύνασθε du kan you are able V-PNI-2P
G2316 θεῷ Gud God N-DSM
G1398 δουλεύειν tjäna, bli slav to serve, V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3126 μαμωνᾷ.¶ mammon money. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.