Matteusevangeliet 6:23

Om ditt öga däremot är sjukt (ont, avundsjukt)
    blir det mörkt i hela din kropp.
Om nu ljuset inom dig är förmörkat,
    hur djupt är då inte mörkret!

[Ordet sjukt, grekiska poneros, betyder något som är fördärvat och värdelöst, men har även betydelsen ondska och avundsjuka, se Matt 20:15. Den som ser "generöst" på vad andra har och har blicken fäst på Gud blir själv tillfreds och tacksam över vad han faktiskt har, medan den som är självisk och tittar "avundsjukt" på andra förbittrar sitt inre.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   δὲ   ὁ   ὀφθαλμός   σου   πονηρὸς   ᾖ,   ὅλον   τὸ   σῶμά   σου   σκοτεινὸν   ἔσται.   εἰ   οὖν   τὸ   φῶς   τὸ   ἐν   σοὶ   σκότος   ἐστίν,   τὸ   σκότος   πόσον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3788 ὀφθαλμός öga, syn eye N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G4190 πονηρὸς ondskefull evil A-NSM
G1510 ᾖ, skall vara, shall be, V-PAS-3S
G3650 ὅλον alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4983 σῶμά kropp body N-NSN
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G4652 σκοτεινὸν mörkt, fullt/täckt av mörker full of darkness A-NSN
G1510 ἔσται. är will be. V-FDI-3S
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G3588 τὸ denna, denne that [is] T-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig within PREP
G4771 σοὶ du, ni, er you P-2DS
G4655 σκότος mörker darkness N-NSN
G1510 ἐστίν, är is, V-PAI-3S
G3588 τὸ denna, denne that T-NSN
G4655 σκότος mörker darkness N-NSN
G4214 πόσον.¶ hur mycket, hur stort how great! Q-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.