Matteusevangeliet 6:20

utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

θησαυρίζετε   δὲ   ὑμῖν   θησαυροὺς   ἐν   οὐρανῷ,   ὅπου   οὔτε   σὴς   οὔτε   βρῶσις   ἀφανίζει   καὶ   ὅπου   κλέπται   οὐ   διορύσσουσιν   οὐδὲ   κλέπτουσιν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2343 θησαυρίζετε samla, samla skatter do store up V-PAM-2P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er for yourselves P-2DP
G2344 θησαυροὺς skatter treasures N-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3772 οὐρανῷ, himmel heaven, N-DSM
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G3777 οὔτε varken, inte heller neither CONJ-N
G4597 σὴς mal moth N-NSM
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G1035 βρῶσις mat, rost rust N-NSF
G0853 ἀφανίζει vanställa, förstöra, försvinna, gå under destroy, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G2812 κλέπται tjuv thieves N-NPM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1358 διορύσσουσιν bryta sig in do break in V-PAI-3P
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G2813 κλέπτουσιν· stjäla steal. V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.