Matteusevangeliet 6:20

utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

θησαυρίζετε   δὲ   ὑμῖν   θησαυροὺς   ἐν   οὐρανῷ,   ὅπου   οὔτε   σὴς   οὔτε   βρῶσις   ἀφανίζει   καὶ   ὅπου   κλέπται   οὐ   διορύσσουσιν   οὐδὲ   κλέπτουσιν·  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 19 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2343 θησαυρίζετε (thesaurizo)
samla, samla skatter do store up
VERB Verb
Närvarande Aktiv Imperativ Närvarande Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-PAM-2P
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er for yourselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G2344 θησαυροὺς (thesauros)
skatter treasures
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3772 οὐρανῷ, (ouranos)
himmel heaven,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, where
Adverb Adverb
ADV
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller neither
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G4597 σὴς (ses)
mal moth
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3777 οὔτε (oute)
varken, inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G1035 βρῶσις (brosis)
mat, rost rust
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G0853 ἀφανίζει (aphanizo)
vanställa, förstöra, försvinna, gå ... destroy,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, where
Adverb Adverb
ADV
G2812 κλέπται (kleptes)
tjuv thieves
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1358 διορύσσουσιν (diorusso)
bryta sig in do break in
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G2813 κλέπτουσιν· (klepto)
stjäla steal.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)