Matteusevangeliet 6:19

"Samla er inte skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) [här] på jorden,
    där mal och rost [alltjämt] förstör och där tjuvar [ständigt] bryter sig in och stjäl,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μὴ   θησαυρίζετε   ὑμῖν   θησαυροὺς   ἐπὶ   τῆς   γῆς,   ὅπου   σὴς   καὶ   βρῶσις   ἀφανίζει   καὶ   ὅπου   κλέπται   διορύσσουσιν   καὶ   κλέπτουσιν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2343 θησαυρίζετε samla, samla skatter do store up V-PAM-2P
G4771 ὑμῖν du, ni, er for yourselves P-2DP
G2344 θησαυροὺς skatter treasures N-APM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς, jorden, land, marken, trakten earth, N-GSF
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G4597 σὴς mal moth N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1035 βρῶσις mat, rost rust N-NSF
G0853 ἀφανίζει vanställa, förstöra, försvinna, gå under destroy, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G2812 κλέπται tjuv thieves N-NPM
G1358 διορύσσουσιν bryta sig in break in V-PAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2813 κλέπτουσιν· stjäla steal; V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.