Matteusevangeliet 6:18

så att du inte visar [inför] människorna att du fastar, utan [bara inför] din Fader som är i det fördolda (osynliga – gr. kryphaios). Då ska din Fader, som ser [han som alltid är vaksam på vad som finns och sker] i det fördolda (osynliga), kommer [öppet] belöna (gottgöra) dig."

[Rättrogna judar fastade två dagar i veckan, måndag och torsdag. Att inte smörja sig var ett yttre sätt att visa sorg, se Dan 10:3. Att smörja olja på huvudet för tankarna till glädje och fest (Ps 23:5) – Guds närvaro är inbjudande och glädjefylld, se Ps 16:11. Förmaningarna i dessa verser riktar sig mot den dystra inställningen till fastan och motivet att "visa" det inför människorna (som här främst syftar på icketroende). Här finns inget förbud att prata med andra troende om bön och fasta. Tvärtom – den första församlingen bad och fastade tillsammans inför viktiga beslut, se Apg 13:2–3; 14:23.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅπως   μὴ   φανῇς   τοῖς   ἀνθρώποις   νηστεύων   ἀλλὰ   τῷ   πατρί   σου   τῷ   ἐν   τῷ   κρυφαίῳ.   καὶ   ὁ   πατήρ   σου   ὁ   βλέπων   ἐν   τῷ   κρυφαίῳ   ἀποδώσει   σοι  

Textus Receptus (TR)

ὅπως   μὴ   φανῇς   τοῖς   ἀνθρώποις   νηστεύων   ἀλλὰ   τῷ   πατρί   σου   τῷ   ἐν   τῷ   κρυφαίῳ.   καὶ   ὁ   πατήρ   σου   ὁ   βλέπων   ἐν   τῷ   κρυφαίῳ   ἀποδώσει   σοι   ἐν   τῷ   φανερῷ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 25 ord, TR har 26 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3704 ὅπως (hopos)
för att so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G5316 φανῇς (phaino)
visa sig may you appear
VERB Verb
2:a Aorist Passiv Subjunktiv Andra Aorist Passiv Subjunktiv
Sing. andra person Singular
V-2APS-2S
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G0444 ἀνθρώποις (anthropos)
människa to men
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G3522 νηστεύων (nesteuo)
fasta [as] fasting,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G0235 ἀλλὰ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G3962 πατρί (pater)
fader, far to Father
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G4771 σου (su)
du, ni, er your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the [One]
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G6058 κρυφαίῳ. (kryphaios )
fördolda secret;
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
A-DSN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3962 πατήρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3588 (ho, he)
denna, denne the [One]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0991 βλέπων (blepo)
se, ge akt på seeing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G6058 κρυφαίῳ (kryphaios )
fördolda secret,
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
A-DSN
G0591 ἀποδώσει (apodidomi)
betala, belöna, ge will reward
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G4771 σοι (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)