Matteus 6:8

Likna inte (ta inte efter, var inte som) dem, för er Fader vet ju (har exakt kunskap om) vad ni behöver innan ni frågar honom om det.

[I vers 7 används det ovanliga grekiska ordet battologeo. Den sista delen är det grekiska ordet för "ord". Batto kan härledas till namnet Battus som skulle kunna syfta på kungen från Cyrene – som lär ha stammat – eller en författare som var känd för sina långa och uttråkande dikter. Betydelsen är dock hjärtlösa mekaniska böner som repeteras om och om igen.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   οὖν   ὁμοιωθῆτε   αὐτοῖς·   οἶδεν   γὰρ   ὁ   ὁ   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   ὧν   χρείαν   ἔχετε   πρὸ   τοῦ   ὑμᾶς   αἰτῆσαι   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3666 ὁμοιωθῆτε likna, bli lik may be like V-APS-2P
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1492 οἶδεν vet knows V-RAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3739 ὧν vem of what things R-GPN
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 ἔχετε ha, vara, behöva you have, V-PAI-2P
G4253 πρὸ före before PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G4771 ὑμᾶς du, ni, er your P-2AP
G0154 αἰτῆσαι be, be om, önska, längta efter, fråga om asking V-AAN
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.