Matteus 6:5

"När ni ber (vill be) [tillbe, umgås och samtala med Gud] ska ni inte vara som de skenheliga (hycklarna – dvs. de som låtsas och bara utför ett skådespel). För de älskar (har en stark vänskapskärlek till) att stå och be i synagogan och i gathörnen för att människorna ska se dem [och imponeras av deras fromhet]. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ὅταν   προσεύχησθε,   οὐκ   ἔσεσθε   ὡς   οἱ   ὑποκριταί,   ὅτι   φιλοῦσιν   ἐν   ταῖς   συναγωγαῖς   καὶ   ἐν   ταῖς   γωνίαις   τῶν   πλατειῶν   ἑστῶτες   προσεύχεσθαι   ὅπως   ἂν   φανῶσιν   τοῖς   ἀνθρώποις.   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι·   ἀπέχουσιν   τὸν   μισθὸν   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3752 ὅταν när when CONJ
G4336 προσεύχησθε, ni [alla] får be, you [all] may pray, V-PNS-2P
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔσεσθε är you [all] will be V-FDI-2P
G5613 ὡς som like CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5273 ὑποκριταί, hycklare hypocrites, N-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G5368 φιλοῦσιν älska they love [to be] V-PAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4864 συναγωγαῖς synagoga, församling synagogues N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom on PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G1137 γωνίαις hörnsten, avkrok corners N-DPF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPF
G4116 πλατειῶν bred streets A-GPF
G2476 ἑστῶτες ha stått having stood V-RAP-NPM
G4336 προσεύχεσθαι att be, to pray, V-PNN
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G5316 φανῶσιν visa sig they may be seen V-2APS-3P
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G0444 ἀνθρώποις. människa by men. N-DPM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι· att, eftersom that CONJ
G0568 ἀπέχουσιν har, vara, ta emot, fått ut they have V-PAI-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3408 μισθὸν lön reward N-ASM
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.