Matteus 6:33

Nej, sök först (längta, fråga och sträva främst efter) hans rike (Guds kungadöme, styre) och hans rättfärdighet (rätt, rättvisa), så ska allt detta [mat, dryck och kläder också, se vers 31] ges (förökas, ytterligare läggas) till er. [Guds kungarike består av frid och glädje i den helige Ande och inte i mat och dryck, dvs. av yttre regler, se Rom 14:17.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ζητεῖτε   δὲ   πρῶτον   τὴν   βασιλείαν   τοῦ   θεοῦ   καὶ   τὴν   δικαιοσύνην   αὐτοῦ,   καὶ   ταῦτα   πάντα   προστεθήσεται   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2212 ζητεῖτε söka, söka efter do seek V-PAM-2P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0932 βασιλείαν Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-NPN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G4369 προστεθήσεται lägga till will be added V-FPI-3S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.