Matteus 6:31

Oroa er därför inte (gör er inte bekymmer) och säg: 'Vad ska vi äta?' eller 'Vad ska vi dricka?' eller 'Vilka kläder ska vi ta på oss?'


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   οὖν   μεριμνήσητε   λέγοντες·   τί   φάγωμεν   ἢ   τί   πίωμεν   ἢ   τί   περιβαλώμεθα;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3309 μεριμνήσητε bekymra sig shall you be anxious, V-AAS-2P
G3004 λέγοντες· ordspråk, saying, V-PAP-NPM
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G5315 φάγωμεν äta shall we eat? V-AAS-1P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G4095 πίωμεν dricka shall we drink? V-2AAS-1P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G4016 περιβαλώμεθα; klä sig, vara klädd shall we wear? V-2AMS-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.