Matteus 6:27

Vem av er kan genom att oroa (bekymra) sig lägga en enda aln till sin livslängd (längd)?

[En aln (gr. pechys) användes främst för att mäta längd men även tid. Den romerska alnen motsvarade 45 cm och ungefär som en mans underarm; avståndet mellan armbågen och långfingret. Tidsmåttet var inte helt definierat, men det beskrev en kort tid. Det kunde syfta på det korta ögonblick det tog att ta ett steg och röra sig framåt en aln. I förhållande till år kunde en pechys motsvara en timme eller en dag. Slutsatsen är att oro inte kan förlänga livet ens ett enda steg på vår livsvandring: några sekunder, timmar eller dagar. Oro kan inte heller göra stor förändring som att öka vår längd med en halvmeter.
    Det finns även en koppling till nästa vers som Jesu åhörare kände till. Den som vevar upp garn som spunnits gör det mellan pekfingret och tummen och runt armbågen, vilket motsvarar en aln.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τίς   δὲ   ἐξ   ὑμῶν   μεριμνῶν   δύναται   προσθεῖναι   ἐπὶ   τὴν   ἡλικίαν   αὐτοῦ   πῆχυν   ἕνα;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G3309 μεριμνῶν vara orolig being anxious V-PAP-NSM
G1410 δύναται är tillgänglig is able V-PNI-3S
G4369 προσθεῖναι lägga till to add V-2AAN
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2244 ἡλικίαν livslängd, ålder lifespan N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G4083 πῆχυν aln hour N-ASM
G1520 ἕνα; en one? A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.