Matteus 6:22

Kroppens lampa (ljuskälla) är ögat. [Ögat speglar hjärtats inställning.] Om ditt öga är friskt (ogrumlat, fokuserat, generöst)
    så får hela din kropp ljus.

[I ett rent hjärta med rena motiv flödar Guds ljus på alla områden, se Ef 1:18. Ordet friskt kan också betyda generöst, se Jak 1:5. Det står i kontrast till ett "sjukt" öga i nästa vers. Ett friskt öga är generöst mot andra. Ordet friskt betyder också ogrumlat och fokuserat. Eftersom vers 24 talar om att det inte går att tjäna två herrar, handlar det om att helhjärtat tjäna Gud.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   λύχνος   τοῦ   σώματός   ἐστιν   ὁ   ὀφθαλμός.   ἐὰν   οὖν   ᾖ   ὁ   ὀφθαλμός   σου   ἁπλοῦς,   ὅλον   τὸ   σῶμά   σου   φωτεινὸν   ἔσται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G3088 λύχνος ljus, lampa lamp N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4983 σώματός kropp body N-GSN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3788 ὀφθαλμός. öga, syn eye. N-NSM
G1437 ἐὰν om If COND
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1510 skall vara shall be V-PAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3788 ὀφθαλμός öga, syn eye N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G0573 ἁπλοῦς, enda clear, A-NSM
G3650 ὅλον alla, hela, varje stund, allihop, genom hela [the] whole A-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G4983 σῶμά kropp body N-NSN
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G5460 φωτεινὸν full av ljus full of light A-NSN
G1510 ἔσται· är will be. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.