Matteus 6:2

"Därför, när du ger en gåva (allmosa; av medkänsla vill donera till välgörenhet), ska du inte basunera ut det så (just på det sätt) som de skenheliga (hycklarna – dvs. de som låtsas och bara utför ett skådespel) gör i synagogorna och på gatorna för att [på det sättet] bli uppmärksammade (lovordade, prisade) av människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅταν   οὖν   ποιῇς   ἐλεημοσύνην,   μὴ   σαλπίσῃς   ἔμπροσθέν   σου,   ὥσπερ   οἱ   ὑποκριταὶ   ποιοῦσιν   ἐν   ταῖς   συναγωγαῖς   καὶ   ἐν   ταῖς   ῥύμαις   ὅπως   δοξασθῶσιν   ὑπὸ   τῶν   ἀνθρώπων.   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἀπέχουσιν   τὸν   μισθὸν   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 Ὅταν när When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4160 ποιῇς du kan göra you may do V-PAS-2S
G1654 ἐλεημοσύνην, allmosa, gåva, generös acts of charity, N-ASF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4537 σαλπίσῃς basunera, blåsa i en trumpet may sound a trumpet V-AAS-2S
G1715 ἔμπροσθέν inför before PREP
G4771 σου, du, ni, er you, P-2GS
G5618 ὥσπερ på samma sätt som as CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5273 ὑποκριταὶ hycklare hypocrites N-NPM
G4160 ποιοῦσιν göra do V-PAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4864 συναγωγαῖς synagoga, församling synagogues N-DPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4505 ῥύμαις gata, väg streets, N-DPF
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G1392 δοξασθῶσιν prisa, ära they may have glory V-APS-3P
G5259 ὑπὸ av from PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων. människa men. N-GPM
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G0568 ἀπέχουσιν har, vara, ta emot, fått ut they have V-PAI-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3408 μισθὸν lön reward N-ASM
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.