Matteus 6:18

så att du inte visar [inför] människorna att du fastar, utan [bara inför] din Fader som är i det fördolda; och din Fader, som ser [han som alltid är vaksam på vad som finns och sker] i det fördolda, kommer [då öppet] att belöna (gottgöra) dig."

[Rättrogna judar fastade två dagar i veckan, måndag och torsdag. Att inte smörja sig var ett yttre sätt att visa sorg, se Dan 10:3. Att smörja olja på huvudet för tankarna till glädje och fest (Ps 23:5) – Guds närvaro är inbjudande och glädjefylld, se Ps 16:11. Förmaningarna i dessa verser riktar sig mot den dystra inställningen till fastan och motivet att "visa" det inför människorna (som här främst syftar på icketroende). Här finns inget förbud att prata med andra troende om bön och fasta. Tvärtom – den första församlingen bad och fastade tillsammans inför viktiga beslut, se Apg 13:2‑3; 14:23.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπως   μὴ   φανῇς   τοῖς   ἀνθρώποις   νηστεύων   ἀλλὰ   τῷ   πατρί   σου   τῷ   ἐν   τῷ   κρυφαίῳ.   καὶ   ὁ   πατήρ   σου   ὁ   βλέπων   ἐν   τῷ   κρυφαίῳ   ἀποδώσει   σοι   ἐν   τῷ   φανερῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5316 φανῇς visa sig may you appear V-2APS-2S
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G0444 ἀνθρώποις människa to men N-DPM
G3522 νηστεύων [som] fasta, [as] fasting, V-PAP-NSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3962 πατρί fader to Father N-DSM
G4771 σου du, ni, er your P-2GS
G3588 τῷ denna, denne the [One] T-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G6058 κρυφαίῳ. secret; A-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G0991 βλέπων seende seeing V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G6058 κρυφαίῳ secret, A-DSN
G0591 ἀποδώσει betala, belöna, ge will reward V-FAI-3S
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G5318 φανερῷ.¶ offentligt public. A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.