Matteus 6:12

Och förlåt oss [lös oss från] våra skulder,
    som också vi har förlåtit dem som står i skuld till oss (ordagrant: som också vi löste våra gäldenärer). [Att förlåta (gr. aphiemi) innebär att sända bort, släppa iväg, avstå ifrån och efterskänka. Det är Gud som förlåter först, men för att den förlåtelsen ska vara bestående, kan vi inte bära på oförrätter mot andra människor. Detta förtydligas i en kommentar direkt efter bönen i vers 14.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἄφες   ἡμῖν   τὰ   ὀφειλήματα   ἡμῶν,   ὡς   καὶ   ἡμεῖς   ἀφήκαμεν   τοῖς   ὀφειλέταις   ἡμῶν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0863 ἄφες lämna, förlåta, tillåt, försaka do forgive V-2AAM-2S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3783 ὀφειλήματα förtjänst debts N-APN
G1473 ἡμῶν, jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G5613 ὡς som as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G0863 ἀφήκαμεν lämna, förlåta, tillåt, försaka forgive V-AAI-1P
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3781 ὀφειλέταις skuld, skyldig debtors N-DPM
G1473 ἡμῶν· jag, mig, min, mitt of us; P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.