Matteusevangeliet 5:18

Jag säger er sanningen, fram till dess att himmel och jord förgås (ändras, byter skepnad), ska inte den minsta bokstav [hebreiska bokstaven jod – י], inte en hake [kort streck som särskiljer de hebreiska bokstäverna, eller de små kronor, hebr. tagin, som dekorerar vissa bokstäver] i undervisningen [Moseböckerna – Torah] förgås (ändras), inte förrän allt har skett. [Innan allt Gud har förutsagt inträffat och alla skuggbilder fullbordats, se Luk 24:27; Kol 2:17.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν·   ἕως   ἂν   παρέλθῃ   ὁ   οὐρανὸς   καὶ   ἡ   γῆ,   ἰῶτα   ἓν   ἢ   μία   κεραία   οὐ   μὴ   παρέλθῃ   ἀπὸ   τοῦ   νόμου   ἕως   ἂν   πάντα   γένηται.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h... when
Partikel Partikel
PRT
G3928 παρέλθῃ (parerchomai)
förgå, passera may pass away
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3772 οὐρανὸς (ouranos)
himmel heaven
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1093 γῆ, (ge)
jorden, land, marken, trakten earth,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G2503 ἰῶτα (iota)
bokstav iota
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G1520 ἓν (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1520 μία (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G2762 κεραία (keraia)
prick stroke of a letter,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3928 παρέλθῃ (parerchomai)
förgå, passera may pass away
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3551 νόμου (nomos)
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... law,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2193 ἕως (heos)
till, förrän, until
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h... when
Partikel Partikel
PRT
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
everything
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
A-NPN
G1096 γένηται.¶ (ginomai)
vara, ske, bli, bli gjort, komma may happen.
VERB Verb
2:a Aorist Medium-dep. Subjunktiv Andra Aorist Medium-deponent Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2ADS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)